Parafia Matki Bożej Różańcowej w Skoczowie

 

 

PREZENTACJA WSPÓLNOTY NOWEJ EWANGELIZACJI

 ŚW. BOGURODZICY ZE SKOCZOWA

RYS HISTORYCZNY
Szkoła Nowej Ewangelizacji św. Pawła w Kielcach działa od 1993 roku i dała początek wielu szkołom i ośrodkom Nowej Ewangelizacji w Polsce i za granicą, również i naszej w Skoczowie. Wchodzi ona w skład ACCSE/2000 (Międzynarodowe Stowarzyszenie Katolickich Szkół Ewangelizacji). Otrzymała status prawny 28. 06. 1997 r. w Kościele jako Katolickie Stowarzyszenie w Służbie Nowej Ewangelizacji „Koinonia św. Pawła”.

Kierujemy się następującymi zasadami:
KErygma (kerygmat): Ogłaszanie Jezusa umarłego, zmartwychwstałego i uwielbionego, Zbawicielem, Panem i Mesjaszem.
KArisma (charyzmat): Ewangelizowanie z mocą Ducha Świętego.
KOinonia (wspólnota): Życie zbawieniem we wspólnocie i budowanie zwangelizowanych wspólnot w Kościele, w których żyje się miłością - jako pełnych zaangażowania wspólnot ewangelizacyjnych świadczących swoim stylem życia o tym, że Królestwo Boże jest pośród nas.


Cel:
Szkoła formuje ewangelizatorów, formatorów ewangelizatorów, koordynatorów szkół Nowej Ewangelizacji - tak, aby każdy katolik potrafił przekazać Słowo w formie prostej, praktycznej i doświadczalnej. Służy i formuje wspólnoty w Kościele do czynnego i praktycznego podjęcia misji ewangelizacyjnej.

Metodologia:
Szkoła przygotowuje uczestników do ewangelizacji poprzez udział w teoretyczno-praktycznych kursach. Modlitwa - studium - praktyka stanowią linie przewodnie.

Duchowość:
Duchowość Wspólnoty stanowi bycie uczniem Jezusa, dlatego czynnikiem głównym Szkoły Nowej Ewangelizacji jest otwarcie na Ducha Świętego tak, aby pod Jego działaniem każdy uczestnik doświadczył nowego spotkania z Chrystusem jako osobistym Panem i Zbawicielem, oraz nowego zapału ewangelizatora.DZIAŁALNOŚĆ NASZEJ WSPÓLNOTY

Pierwszy kurs przeprowadzony przez wspólnotę kielecką na terenie naszej parafii odbył się na przełomie listopada i grudnia 1996 roku. Owocem tego było powstanie grupy modlitewno-charyzmatycznej.
Szkoła Nowej Ewangelizacji św. Bogarodzicy przy parafii M.B. Różańcowej działa od 1998 roku, kiedy to samodzielnie poprowadziliśmy „Kurs Nowe Życie” (Są to rekolekcje, w czasie których każdy może w sposób świadomy przyjąć całym sobą, że Jezusa jako swego Pana i Zbawiciela).SCHEMAT NASZYCH SPOTKAŃ
- we wtorki o godz. 19.00 wspólna modlitwa przede wszystkim wielbiąca Boga oraz czytanie Słowa Bożego i rozważanie go, 
- raz w miesiącu w grupach przeprowadzamy spotkania formacyjne,
- raz w miesiącu, w pierwszy wtorek zamiast spotkania jest Eucharystia, a po niej modlitwa o uzdrowienie duchowe, fizyczne i uwolnienie.


ZADANIA
Podstawowym obowiązkiem każdego członka naszej Wspólnoty jest stała, indywidualna formacja duchowa przejawiająca się w różnej formie. Fundamentem jej jest codzienna modlitwa, głównie oparta na czytaniu i  rozważaniu Słowa Bożego.
Stale uczymy się ewangelizować jeżdżąc na kursy organizowane przez inne SNE i sami organizujemy ewangelizacje.  Pierwszym celem ewangelizacji jest parafia, ale również jesteśmy do dyspozycji dla innych.

Przy grupie działa:

- zespół wokalno-instrumentalny,

- grupa modlitwy wstawienniczej,

- zespół charytatywny.


Newletter

Liturgia dnia

Kamera online

Msze święte

W niedziele i uroczystości:
7.30; 9.30; 11.30;
16.30 (19.00 od VI do VIII)

 

W święta zniesione:
7.00; 9.00; 17.00

 

Dni powszednie:
7.00; 17.00

Godziny urzędowania kancelarii:

PONIEDZIAŁEK –      8.00 – 9.00

WTOREK –               15.30 – 16.30

ŚRODA –                  18.00 – 19.00

CZWARTEK –            15.30 – 16.30

PIĄTEK –                  8.00 – 9.00

Mapa