Parafia Matki Bożej Różańcowej w Skoczowie

Zarys historii parafii MB Różańcowej w Skoczowie

Parafia p.w. Matki Bożej Różańcowej na Górnym Borze w Skoczowie została utworzona z części terytorium parafii p.w. Znalezienia św. Krzyża w Skoczowie.

Wiosną, 13 kwietnia 1991 r. ks. proboszcz Michał Matejczyk zainaugurował budowę kaplicy na osiedlu Górny Bór, według projektu Krzysztofa Seemanna.

Pierwsza Msza św. została odprawiona w Boże Ciało przed murami kaplicy, gdzie znajdował się główny ołtarz.

Wieczorem (5 października 1991 roku) z kościoła p.w. Znalezienia św. Krzyża w procesji przy zapalonych świecach przeniesiono do nowej kaplicy na osiedlu Górny Bór obraz Matki Bożej Różańcowej namalowany przez Helenę Kocur.

We wspomnienie Matki Bożej Różańcowej, 7 października 1991 r., Ordynariusz diecezji katowickiej ks. bp Damian Zimoń poświęcił nową świątynię.

Dekretem ks. biskupa  Damiana Zimonia Ordynariusza katowickiego z dniem 9 listopada 1991 r. nastąpił podział parafii – ustanowienie nowej tymczasowej parafii przy kaplicy Matki Bożej Różańcowej, w której administratorem został ks. Jan Piontek, a 7 października 1993 r. już w nowej diecezji bielsko-żywieckiej dekretem ks. biskupa Tadeusza Rakoczego została erygowana parafia stała.

 

WAŻNIEJSZE WYDARZENIA Z ŻYCIA PARAFII:

Rok 1991

• Po przeprowadzonej 15 i 16 lutego wizytacji kanonicznej (przez ks. Bp Janusza Zimniaka jeszcze w parafii p.w. Znalezienia Krzyża Św.) ks. proboszcz Michał Matejczyk czyni przygotowania do rozpoczęcia budowy kaplicy na osiedlu Górny Bór.
• 13.04 o g.12 modlitwa Anioł Pański na placu budowy w obecności p. Andrzeja Hatlasa (główny wykonawca), p. Karola Mentla (organista i pomocnik murarski), p. Tadeusza Poloka (organizacja materiałów); Ks. proboszcz zainaugurował budowę.
• Główny ołtarz na procesję Bożego Ciała stanął przy murach kaplicy, gdzie została odprawiona Msza św. Po uroczystości Bożego Ciała rozpoczęto także budowę probostwa.
• Rozpoczęły się prace wykończeniowe zewnętrzne (tynkowanie) i wewnętrzne: prace stolarskie są dziełem p. Alojzego Gruszki i jego syna Bogusława. Prace elektryczne wykonał p.Henryk Herok, nagłośnienie p. Bolesław Porębski, krzyż w prezbiterium p. Jan Bojko z Harnutowic, obraz Matki Bożej namalowała p. Helena Kocur. Parafia św. Piotra i Pawła ofiarowała monstrancję.
• Początkiem sierpnia na spotkaniu z ks. Bp. Damianem Zimoniem ustalono tytuł kaplicy: Matki Bożej Różańcowej i termin poświęcenia- 7.10.1991r.
• W sobotę 5 października z Kościoła p.w. Znalezienia Krzyża Św. w Skoczowie procesjonalnie przy zapalonych świecach przeniesiono do nowej kaplicy na osiedlu Górny Bór obraz Matki Bożej Różańcowej.
• 7.10 uroczyste poświęcenie kaplicy, którego dokonał Ks. Bp Damian Zimoń .
• Dekretem ks. bpa Ordynariusza Damiana Zimonia z dniem 9 listopada 1991 r. nastąpił podział parafii – ustanowienie nowej parafii przy kaplicy Matki Bożej Różańcowej, w której administratorem został ks. Jan Piontek.


Rok 1992

• Od 14 marca ks. diakon Mirosław Szewieczek z Zabrzega rozpoczął staż przed święceniami kapłańskimi (które przyjął 16 maja w Katedrze w Bielsku Białej)
• 31 maja Ks. neoprezbiter Mirosław Szewieczek przewodniczył Mszy św.i udzielił błogosławieństwa prymicyjnego.
• 12.06 Ojciec Tarsycjusz - franciszkanin z Górek Wielkich poświęcił nowe stacje drogi krzyżowej. Stacje te i krzyż w prezbiterium wykonał p. Jan Bojko z Jaworzynki.
• Zmiany personalne: 25.03 pracę w parafii rozpoczął nowy Proboszcz ks. Stanisław Sinka (poprzednio wikary w Chybiu), również, dekretem ks biskupa, do pracy w parafii został skierowany wikary ks. Zbigniew Macura (poprzednio wikary w Bierunie Starym). Dotychczasowy proboszcz ks. Jan Piontek zostaje przeniesiony do parafii św, Józefa w Czerwionce w dekanacie Leszczyńskim.
• W drugiej połowie września zakupiono figurę Matki Bożej.

Rok 1993

• 13.04 w naszej kaplicy odbył się konwent wielkanocny kapłanów dekanatu skoczowskiego.
• 5 czerwca - pierwsze parafialne misje św., które poprowadził ks. Józef Grzyb ze Zgromadzenia Księży Salezjanów.
• W drugiej połowie roku zostały wykonane nowe ławki do kaplicy. Wykonali je pan Alojzy i jego syn Bogusław Gruszka z Ochab.
• od 2 października trawało Triduum przygotowujące parafię do poświęcenia figury Matki Bożej- prowadził je o. Tarsycjusz OFM proboszcz parafii w Górkach Wielkich.
• 5 października - ks. bp Tadeusz Rakoczy poświęcił figurę Matki Bożej Różańcowej. Figura jest darem o. Franciszka Jaworskiego - marianina, pracującego w Fatimie, a pochodzącego z Jaworza.
• Pod koniec roku został zakupiony obraz Miłosierdzia Bożego.
Parafia została erygowana - 7 października 1993 r.

 

Rok 1994

• 23-27.03 Renowacja Misji Świętych, którą poprowadził ks. Józef Grzyb salezjanin.
• 27 marca pożegnanie dotychczasowego proboszcza ks. Sinki (ze względu na stan zdrowia). Przywitanie nowego proboszcza ks. Piotra Kocura (poprzednio wikary w Cieszynie).
• W październiku poszedł do Seminarium Duchownego w Krakowie nasz parafianin Piotr Kroczek.

Rok 1995

• 22.05 wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II w Skoczowie.
• 04. 06 - odbył się pierwszy festyn parafialny.
• 25.08 zmiany personalne: pożegnanie ks. wikarego Zbigniewa Macury (przeniesiony do parafii w Ochabach), pracę w parafii rozpoczął nowy wikary ks. Adam Domoń (poprzednio wikary w Hałcnowie).
• 8. 10 - z okazji odpustu odbyła się wieczerza czyli na duchowa wspólnota z Bogiem oparta na doświadczeniach św. Jana Ewangelisty, a którą poprowadziła młodzież z Lublina.

Rok 1996

• Końcem kwietnia rozpoczął się remont i malowanie kaplicy.
• 26. 05 - odbył się drugi festyn parafialny
• 13. 10 (uroczystość odpustowa: sumę prowadził i kazanie głosił o . Przemysław Herman OP) - odbył się wieczór pantomimy i muzyki, w czasie którego wystąpił parafialny zespół pantomimy i zespół New Life Music.
• Na przełomie listopada i grudnia 1996 roku odbył się pierwszy Kurs Filip, który poprowadziła Szkoła Nowej Ewangelizacji z Kielc (uczestniczyło ok 40 osób). Owocem tego Kursu było zawiązanie się grupy modlitewnej.
• Po dwóch latach formacji powstała wspólnoty SNE Bogurodzicy, która do dziś w każdy wtorek o 19.00 gromadzi się na spotkaniu modlitewno-formacyjnym.

Rok 1997

• 26 marca 1997 r. - rozpoczęła się budowa probostwa z salkami. Projekt probostwa opracował architekt - p. Ludwik Herok. Nadzór nad budową pełnił p. Roman Rogowski. Głównym wykonawcą był murarz - p. Andrzej Hatlas.
• Od 4 - 6 kwietnia 1997 roku odbyła się wizytacja kanoniczna, którą przeprowadził przez ks. bpa Janusz Zimniak.
• 18. 05 - odbył się trzeci festyn.
• 25.08 zmiany personalne: pożegnanie ks. wikarego Adma Domonia (przeniesiony do parafii w Jeleśni), pracę w parafii rozpoczął nowy wikary ks. Bogusław Kaleta (poprzednio wikary w Czechowicach- Dziedzicach).
• We wrześniu ukończono prace na probostwie. Probostwo w stanie surowym.
• 12. 10 - w uroczystość odpustową odbył się wieczór pantomimy i muzyki w ramach, którego wystąpiła parafialna grupa pantomimy i szczeciński zespół muzyczny Deus Meus, w którym zaśpiewał Mieczysław Szcześniak.

Rok 1998

• 24-26. 04 odbył się pierwszy samodzielnie przeprowadzony przez SNE naszej parafii kurs ewangelizacyjny.
• 31. 05 - odbył się czwarty festyn parafialny
• Od 25 - 28 czerwca odbyły się rekolekcje przed peregrynacją obrazu jasnogórskiego. Zakończenie nastąpiło w dniu peregrynacji. Poprowadził je o. Dobrosław, franciszkanin. Zakończenie peregrynacji - 29 czerwca.
• 11. 10 - z okazji odpustu odbył się wieczór pantomimy i muzyki z udziałem Ireneusza Krosnego i zespołu muzycznego „Manitou”.

 

 Rok 1999

• Początkiem roku zakup nowych organów, wzmacniacza i kolumn.
• W kwietniu rozpoczęto tynkowanie probostwa.
• 23. 05 - odbył się piąty festyn parafialny.
• 16.09- wybetonowano obejście wokół kaplicy.
• 10. 10 - w dzień odpustu parafialnego odbył się wieczór pantomimy i muzyki z udziałem mima Krzysztofa Najdowskiego oraz zespołu Univers.

Rok 2000

• 11. 06 - odbył się szósty festyn parafialny
• 10 czerwca, diakon Piotr Kroczek otrzymał święcenia kapłańskie w katedrze św. Mikołaja w Bielsku - Białej. Natomiast 11 czerwca, odprawił Mszę św. prymicyjną w naszej parafii.
• 06. 08 - odbył się wieczór pantomimy i muzyki
• 14 października 2000 r. nastąpiła przeprowadzka na nowe probostwo. Do wykończenia pozostały piwnice, gdzie będą salki do spotkań oraz ocieplenie budynku. Wszystkie prace zostały ukończone wiosną 2002 r.

Rok 2001

• 21.04- konwent kapłanów dekanatu skoczowskiego.
• 16. 06 - odbył się siódmy festyn parafialny.
• Od listopada uruchomiono punkt przyjmowania i wydawania odzieży używanej potrzebującym. Wydawaniem odzieży zajmuje się grupa osób należących do SNE św. Bogurodzicy. Kolejna grupa osób z tej wspólnoty wraz z ks. proboszczem pełni posługę w skoczowskim ośrodku terapii uzależnień.
• 10.11 młodzież spotkała się w naszej parafii z klerykami seminarium.

 

Rok 2002

• Został rozstrzygnięty konkurs na projekt naszego kościoła. Wygrał go architekt skoczowski p. Jan Raszka.
• 25. 05 odbył się ósmy festyn parafialny
• 29.08 zmainy persolnalne: pożegnianie ks. wikarego Bogusława Kalety (rozpoczął pracę w Wiśle) oraz przywitanie ks. Lechosława Waliczka.

Rok 2003

• 30.06-05.07 wybudowano wiatę, zadaszenie od strony bocznych drzwi kaplicy.
• Marianna Ciemała wybrała drogę powołania zakonnego. Została przyjęta do Wspólnoty św. Pawła w Kielcach.


Rok 2004

• 01.02 uroczysta Msza św. z okazji 50 urodzin ks. proboszcza Piotra Kocura.
• 19-26.04- malowanie kaplicy
• Sierpień zmiany personalne: pożegnanie ks. wikarego Lechosława Waleczka (rozpoczął pracę w Włosienicy) oraz przywitanie ks. Sławomira Graniecznego.
• W październiku rozpoczęliśmy budowę kościoła.
• W uroczystość odpustową, 10 października po Mszy św. odpustowej przeszliśmy procesyjnie na plac przyszłej budowy, by dokonać poświęcenia tego terenu. Poświęcenia dokonał ks. profesor Józef Budniak.
• 14 listopada - wybory Rady parafialnej.
• Skład Rady parafialnej: Kokot Stanisław, Padło Maciej, Bul Mieczysław, Wandzel Henryk, Golan Rafał, Terbak Jerzy, Szott Jadwiga, Herok Leszek, Martynek Michał, Muras Jacek, Szymanek Zbigniew, Szwala Edward, Dobrzyńska Ewa i Roman Rogowski.


Rok 2005

• 8-9 maja parafia wzięła udział w nawiedzeniu relikwii św. Teresy od Dzieciątka Jezus- czuwanie przy relikwiach w kościele św. Piotra i Pawła
• 23 lipca zlanie betonem fundamentów pod główną część kościoła.
• Sierpień zmiany personalne: pożegnanie ks. wikarego Sławomira Graniecznego (rozpoczął pracę w Juszczynie) oraz przywitanie ks. Przemysława Sawy

Rok 2006

• 4 marca - odbyła się procesja maryjna dla wszystkich mieszkańców Skoczowa. Rozpoczęła się ona w naszej kaplicy krótkim nabożeństwem maryjnym, a następnie z figurą NMP udaliśmy się w procesji ze świecami do kościoła Znalezienia św. Krzyża, odmawiając po drodze różaniec. Po krótkim nabożeństwie w tym kościele, udaliśmy się do kościoła św. Ap. Piotra i Pawła. Procesja zakończyła się Mszą św. w tym kościele.
• 30.04 spotkanie z klerykami WSD w Krakowie
• 21 czerwca - ks. proboszcz Piotr Kocur obchodził jubileusz 25-lecia kapłaństwa. Obecny był ks. bp Janusz Zimniak i księża z rocznika ks. proboszcza.

Rok 2007

• Nasza parafia ma dwóch nowych szafarzy nadzwyczajnych, którzy mogą udzielać komunii św. na Mszach św. i roznosić ją do chorych. Są to: p. Stanisław Kokot i p. Jacek Muras. W Wielki Czwartek z rąk ks. bpa Tadeusza Rakoczego otrzymali odpowiednie błogosławieństwo.
• 27 maja - Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. W tę uroczystość odbył się dzień wspólnoty naszej parafii. Rozpoczął się uwielbieniem Boga, o czym nastąpiła wspólna agapa - uczta miłości, podczas której razem świętowaliśmy. Cieszyliśmy się darem wspólnoty, który daje nam Bóg. W programie były m.in. liczne zabawy z nagrodami, loterie fantowe, możliwość zakupu rzeczy wykonanych własnoręcznie przez dzieci i młodzież oraz produkty spożywcze: kiełbasa i ciasta domowej roboty.
• Od 22 - 23 września 2007 odbyła się kolejna wizytacja naszej parafii, którą przeprowadził ks. bp Tadeusz Rakoczy.
• 4.12 w parafii rozpoczął pomoc duszpasterską ks. Dariusz Kocan

 

Rok 2008

• Przed Wielkanocą odnowiono krzyż misyjny przy kaplicy.
• Został wykonany parking przy kaplicy.

Rok 2009

• W poniedziałek wielkanocny w nowym kościele, odbył się koncert chwały pt. „Radujmy się świętując zmartwychwstania dzień”. Wykonał go nowy zespół instrumentalno-wokalny powstały przy wspólnocie Szkoły Nowej Ewangelizacji i Ruchu Światło - Życie działających przy naszej parafii. Drugi koncert tego zespołu odbył się w Boże Ciało.
• Tynkowanie kościoła, montaż okien i drzwi, w uroczystość odpustową odprawione zostało w nowym kościele pierwsze nabożeństwo różańcowe oraz akatyst ku czci św. Bogurodzicy [Zobacz zdjęcia]
• zmiany personalne – wikariusz ks. Przemysław Sawa został skierowany do posługi rekolekcjonisty i duszpasterza diecezjalnej Szkoły Nowej Ewangelizacji, a nowym wikariuszem został ks. Dariusz Kocan; w naszej parafii zamieszkał też emerytowany proboszcz z Grodźca, ks. Gerard Kurpas
• Z racji odpustu w nowym kościele odbyło się nabożeństwo różańcowe i akatyst ku czci Bogurodzicy.

Rok 2010

• Powódź 17-18 maja w Skoczowie, woda z przerwanych wałów Bładnicy wlała się do naszej kaplicy, zniszczeniu uległy wykładziny i niektóre meble. [Zobacz zdjęcia]
• 24-29.09.- Kurs Nowe Życie w szkole przeprowadzony przez Szkołę Nowej Ewangelizacji
• Nabożeństwo ekumeniczne z okazji 25-lecia szkoły na Górnym Borze
• 14.11 – gościliśmy Salezjański Wolontariat Misyjny
• 28.11 – wieczór chwały prowadzony z okazji święta św. Cecylii przez zespół SNE
• Trwały prace przy budowie kościoła [Zobacz zdjęcia]
• Tradycyjnie w Boże Ciało odbyła się procesja po osiedlu [Zobacz zdjęcia] 

• Rekolekcje szkolne [Zobacz zdjęcia]

Rok 2011

• Zakończenie zasadniczych prac budowlanych kościoła [Zobacz zdjęcia]
• 4.10 – pierwsza uroczysta Eucharystia w nowym kościele z udzielaniem sakramentu Bierzmowania przez ks. Bp Tadeusza Rakoczego [Zobacz zdjęcia]
• Zmiany personalne – nowym wikariuszem został ks. Marcin Pomper [Zobacz zdjęcia] 
 Tradycyjnie w Boże Ciało odbyła się procesja po osiedlu [Zobacz zdjęcia] 

Rok 2012

• I Tydzień z Panem Bogiem ( 30.01-04.02) [Zobacz zdjęcia] 
• 18.06 – Sakramentu bierzmowania udzielił w naszej parafii ks Bp Piotr Greger [Zobacz zdjęcia]
• Ewangelizacja na Osiedlu Górny Bór (Szkoła Nowej Ewangelizacji św. Cyryla i Metodego z Bielska-Białej) – 11-12.08 
• 15.09 – na szczycie kościoła stanęła stalowa konstrukcja wieży
• organizacja sprzedaży ciast, zabawy andrzejkowej i sylwestrowej – akcje, z których dochód przeznaczony został na przeprowadzenie kolejnego Tygodnia z Panem Bogiem dla dzieci [Zobacz zdjęcia] [Zobacz zdjęcia]

Rok 2013

• powstaje Klub Seniora (kwiecień) [Zobacz zdjęcia] [Zobacz zdjęcia] [Zobacz zdjęcia] oraz Grupa Młodzieżowa wchodząca w skład Oratorium św. Jana Bosko (wrzesień)
• 18.05 – udział w ogólnopolskiej akcji Ruchu Lednickiego: Cała Polska tańczy dla Jana Pawła II
• 22.06 – parafialny Piknik Rodzinny [Zobacz zdjęcia]
• organizacja III i IV Tygodnia z Panem Bogiem [Zobacz zdjęcia]

Rok 2014

• powstają kolejne grupy przy Oratorium: dziecięca (dla dzieci ze szkoły podstawowej) oraz dla kobiet – zajęcia z aeorobiku w szkole [Zobacz zdjęcia]
• przeprowadzenie V i VI Tygodnia z Panem Bogiem, organizacja Tańców Lednickich [Zobacz zdjęcia], Pikniku Rodzinnego [Zobacz zdjęcia], charytatywnego koncertu kolęd [Zobacz zdjęcia]
• zmiany personalne- nowym proboszczem ks. Zbigniew Macura [Zobacz zdjęcia]
• 11-12 .10 – wizyta kanoniczna w parafii ks. bpa Piotra Gregera [Zobacz zdjęcia]
• wybrukowanie parkingu przy kościele

Rok 2015

• udział parafii w Orszaku Trzech Króli [Zobacz zdjęcia]
• bal karnawałowy [Zobacz zdjęcia], VII i VIII Tydzień z Panem Bogiem [Zobacz zdjęcia] 
• „Pustynia wiary” – cykl sześciu wieczorów uwielbienia w ramach przygotowań do Jubileuszu 200-lecia urodzin świętego Jana Bosko; uroczystość obchodów 16.08 [Zobacz zdjęcia]
• odejście do wieczności byłego proboszcza ks. Piotra Kocura [Zobacz zdjęcia] [Zobacz zdjęcia]
• zmiany personalne- nowym wikariuszem ks. Przemysław Guzior
• 8 grudnia- rozpoczęcie Roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia 
• Instalacja nowych ławek w kościele

Rok 2016

• udział parafii w Orszaku Trzech Króli [Zobacz zdjęcia]
• ekumeniczny koncert charytatywny i Jasełka w parafii [Zobacz zdjęcia]
• 13.03. – wybory do Duszpasterskiej Rady Parafialnej
• 27.03 – poświęcenie nowej chrzcielnicy [Zobacz zdjęcia]
• 18.05 – poświęcenie dzwonu św. Jana Pawła II i św. Faustyny [Zobacz zdjęcia]
• 20-21 – peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego i relikwii apostołów miłosierdzia [Zobacz zdjęcia]
• Szkoła Wiary i Szkoła Prawdy – cykle spotkań zorganizowane przez Szkołę Nowej Ewangelizacji „Zacheusz” z Cieszyna
• Powstanie kaplicy miłosierdzia [Zobacz zdjęcia]
• Zakończenie Roku Miłosierdzia: wyjazd parafianów do sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach (19.11) [Zobacz zdjęcia] oraz przedstawienie teatralne o św. Faustynie zorganizowane w kaplicy przez dzieci z Oratorium (20.11) [Zobacz zdjęcia]
• Organizacja Tygodnia z Panem Bogiem w ferie [Zobacz zdjęcia] i wakacje [Zobacz zdjęcia]
• Rozpoczęcie prac przebudowy kaplicy na dom spotkań formacyjnych (remont dachu) [Zobacz zdjęcia] 
• Zawierzenia przed Jasnogórskim Obrazem wspólnoty parafialnej i wspólnoty św. Bogurodzicy (2.07) [Zobacz zdjęcia] 
• 14.09 Przywiezienie do parafii kolejnego dzwonu o imieniu "św. Michał Archanioł". Dzwon odlany w Ludwisarni pp. Felczyńskich w Taciszowie waży 80 kg, jego średnica to 50 cm, a tonacja Gis. [Zobacz zdjęcia] 
• Uroczystościom odpustowym w 25-lecie istnienia parafii przewodniczył pierwszy proboszcz ks. Jan Piontek [Zobacz zdjęcia]

 

Rok 2017

- 22.01 – wspólne kolędowanie z chórem „Dzwon” z Chybia i z zespołem dziecięcym „Nadzieja” z parafii ewangelickiej ze Skoczowa;

- włączenie się parafii w akcję „Rodzina rodzinie” – pomocy konkretnej rodzinie (Sofii Abdullaha Afessy) w Syrii;

- 29.03 – poświęcenie przez ks. biskupa seniora Tadeusza Rakoczego dzwonu „Matka Boża Różańcowa”;

- 25.04. – nawiedzenie naszej parafii przez obraz Matki Bożej Robotników zwany też obrazem Matki Bożej „Solidarności” wraz z relikwiami bł. ks. Jerzego Popiełuszki;

- 13.05. – uroczyste czuwanie w 100 rocznicę objawień w Fatimie i procesja różańcowa ulicami osiedla;

- 17.07. – instalacja trzech pierwszych dzwonów na wieży naszego kościoła;

7-9.09. – pielgrzymka parafialna do sanktuariów m.in. w Leżajsku, Kodniu, Sokółce

- od września - kurs Alfa dla młodych i warsztaty „Młodzi na progu” przygotowujące ekipę do posługiwania w przygotowaniu kandydatów do Bierzmowania;

- 1.10. – o znaczeniu Cudownego Medalika NMP mówił podczas homilii dyrektor krajowy Apostolatu Maryjnego ks. Jerzy Basaj;

- 8.10 – uroczystość odpustowa, kazania głosił o. Aaron Kubas z Koszarawy;

- 13.10. – procesja różańcowa z relikwiami śś. Dzieci Fatimskich Hiacynty i Franciszka na zakończenie czuwań fatimskich;

- 22 i 29.10 – niedziele misyjne z kiermaszem misyjnym przygotowanym przez dzieci naszej parafii oraz ze świadectwami świeckich misjonarek z Boliwii Sary i Agaty;

- 3.12 – początek adwentu i rorat, których treść pomagała lepiej poznać nasz kościół i przygotować się duchowo na jubileusz 25-lecia parafii i uroczystość poświęcenia kościoła;

26.12 – rozesłanie kolędników misyjnych

 

Rok 2018

21.01 – koncert ekumeniczny z udziałem laureatów przeglądu wokalnego gminy Skoczów, zespołu „Maliniorze” z Brennej i „Grupy dla Pana” z Dzięgielowa;

29.01-2.02 – kolejny Tydzień z Panem Bogiem – „Dawid Boży wojownik”

17.03 – pielgrzymka do Niepokalanowa i Szymanowa i przywiezienie relikwii św. Maksymiliana Kolbego;

Wielki Czwartek- ustanowienie trzech nowych szafarzy nadzwyczajnych Komunii św. dla naszej parafii;

29.04.-03.05. – udział grupy naszych parafian z ks. wikarym w pieszej pielgrzymce diecezjalnej do Łagiewnik;

11.05. – instalacja witraża Chrystusa Zmartwychwstałego w naszym kościele;

16-22.07. – udział wolontariuszy naszej parafii w przeprowadzeniu w Skoczowie po raz pierwszy igrzysk dziecięcych „Kid’s Games”;

Lipiec – oddanie do użytku Sali audiowizualnej w przebudowywanej na dom spotkań starej kaplicy;

3-5.10. – rekolekcje przygotowujące do poświęcenia kościoła – prowadził o. Ireneusz Toczydłowski;

6 października 2018 – uroczystego poświęcenia kościoła dokonał ks. bp ordynariusz Roman Pindel; w ołtarzu zostały zainstalowane relikwie: św. Jana Sarkandra, świętych pastuszków z Fatimy Hiacynty i Franciszka oraz św. Maksymiliana; uroczystości towarzyszyła wystawa w domu spotkań poświęcona prezentacji historii naszej parafii, a także publikacja pracy autorstwa historyka dr Grzegorza Wnętrzaka „Historia parafii MB Różańcowej w Skoczowie”;

7.10. – odpust parafialny, podczas którego kazania głosił rekolekcjonista o. Ireneusz, a uroczystość zwieńczył koncert chóru Gospel Sound z Katowic;

9.12. – siostry zakonne ze Zgromadzenia Córek Bożej Miłości dzieliły się świadectwem swego powołania i charyzmatem swego zgromadzenia;

15.12. – pielgrzymka do Łagiewnik, podczas której nasza parafia otrzymała relikwie św. s. Faustyny, zobowiązując się do jeszcze bardziej gorliwego szerzenia kultu Bożego Miłosierdzia

 

Rok 2019

15.01 – początek kursu Alfa prowadzonego przez wspólnotę św. Bogurodzicy;

20.01. – udział kolędników misyjnych naszej parafii w spotkaniu diecezjalnym Kolędników Misyjnych  w Żywcu;

11-15.02. – Tydzień z Panem Bogiem „Niech mówią zwierzęta”;

03.03. – początek działalności kawiarenki parafialnej w domu spotkań;

13.04. – zainstalowanie pierwszych czterech stacji Drogi Krzyżowej wykonywanej w pracowni witrażowe p. Kaszyckiego w Zawierciu;

Od kwietnia jedna Msza św. w niedzielę jest szczególnie dla dzieci, a oprawę muzyczną zapewnia schola dziecięca pod kierunkiem p. Dawida Raka;

26.05 – niedziela powołaniowa, Słowo Boże głosił ks. diakon Adrian Moskała z Brennej Leśnicy;

01.06. – udział naszej młodzieży w XXIII Spotkaniu Młodych Lednica 2000 „Wiesz, że cię kocham”;

20.06. – kolejny raz odbyła się wspólna – międzyparafialna procesja Bożego Ciała w Skoczowie;

24-28.06. – Tydzień z Panem Bogiem „Wyprawa na Dziki Zachód”;

1-3.07. – pielgrzymka parafialna do sanktuariów Dolnego Śląska;

8-14.07 – igrzyska dziecięce Kid’s Games w Skoczowie, do organizacji których ponownie włączyła się nasza parafia;

Wrzesień - Z nowym rokiem szkolnym katechetycznym rozpoczęły się przygotowania do I Komunii św. wg programu „Za mamą i tatą do I Komunii” i do Bierzmowania wg programu „Młodzi na progu”;

29.09 – niedziela ze świadectwami o św. o. Pio sióstr Apostołek Jezusa Ukrzyżowanego z Częstochowy, które rozprowadzały „Rozważania o Męce Jezusa” o. Pio;

13.10 – uroczystość odpustowa, kazania głosił ks. Witold Zahraj z Cieszyna;

15-18.10 – pielgrzymka do Rzymu i udział w audiencji z Ojcem świętym  w 41 r. wyboru Jana Pawła II na Stolicę Piotrową;

27.10 – Niedziela Misyjna z kiermaszem i inscenizacją przygotowaną przez dzieci z p. katechetką;

23.10 – udział w modlitewnym czuwaniu w kościele św. Melchiora w Lachach na zakończenie Roku św. Melchiora obchodzonego w naszej diecezji;

24.10. – pantomima ewangelizacyjna podopiecznych i pracowników DPS sióstr Służebniczek w Skoczowie;

1.12. – początek nowego roku duszpasterskiego pod hasłem „Wielka tajemnica wiary” , a w naszej diecezji to także rok św. Jana Sarkandra z okazji 400 rocznicy jego męczeńskiej śmierci;

27.12. – erygowanie i poświęcenie kaplicy domowej pw. Św. Jana Vianney’a na probostwie;

 

rok 2020

 - koncert kolędowy chóru ATH z Bielska- Białej 20 I;
- uroczystości I Komunii św. indywidualnie i w małych grupach od kwietnia do września
- uroczystość Bierzmowania po przeniesieniu – 29 czerwca;
- współudział w organizacji ekumenicznych igrzysk dziecięcych „Kid’s Games” w lipcu
- pielgrzymki  i wycieczki (dla uczestników rorat w styczniu, w październiku do Prudnika Śl.);

rok 2021

 - poświęcenie stacji Drogi Krzyżowej podczas pierwszego nabożeństwa Drogi Krzyżowej przez ks. dziekana Ignacego Czadera 19 lutego;
- rekolekcje wielkopostne o św. Józefie patronie roku dla dorosłych (prowadził ks. dr Jarosław Międzybrodzki);
- cykl kazań pasyjnych głosił ks. Bartłomiej Dziedzic z parafii śś. Piotra i Pawła w Skoczowie;
- uroczystości I Komunii św. (w dwóch grupach) i Bierzmowania;
- od maja w salce domu spotkań działa poradnia życia rodzinnego;
- współudział w organizowaniu kolejnych igrzysk dziecięcych w Skoczowie „Kid’s Games”;
- od sierpnia w salce pod probostwem dział biblioteka parafialna;
- wycieczka dla dzieci do „Wioski Misyjnej” w Krakowie jako nagroda za gorliwy udział w roratach;
- okręgowy Dzień Skupienia Apostolatu Maryjnego we wrześniu i kurs Nowe Życie w październiku;
- spotkania synodalne w grudniu

 

Newletter

Liturgia dnia

Kamera online

Msze święte

W niedziele i uroczystości:
7.30; 9.30; 11.30;
16.30 (19.00 od VI do VIII)

 

W święta zniesione:
7.00; 9.00; 17.00

 

Dni powszednie:
7.00; 17.00

Godziny urzędowania kancelarii:

PONIEDZIAŁEK –      8.00 – 9.00

WTOREK –               15.30 – 16.30

ŚRODA –                  18.00 – 19.00

CZWARTEK –            15.30 – 16.30

PIĄTEK –                  8.00 – 9.00

Mapa