Parafia Matki Bożej Różańcowej w Skoczowie

Apostolstwo Dobrej Śmierci rozpoczęło swoją działalność modlitewną w 2007r., które nazywane jest również jako Stowarzyszenie Matki Patronki Dobrej Śmierci. Przypomina ono o pilnej konieczności dobrego przygotowania się do ostatecznego spotkania z Bogiem.

Historię Apostolstwa
Stowarzyszenie Matki Boskiej Patronki Dobrej Śmierci pod tytułem i wezwaniem Jezusa umierającego na krzyżu i Najświętszej Maryi Panny uczestniczącej w Jego boleściach zostało zatwierdzone przez Papieża Piusa X dnia 22 lipca 1908r. z główną siedzibą we Francji.

Stowarzyszenie czci w szczególny sposób cierpienia Najświętszej Dziewicy, której święto obchodzimy w piątek Wielkiego Tygodnia oraz w trzecią niedzielę września jako święto Matki Boskiej od Siedmiu Boleści.

Papież Pius X obdarzył Stowarzyszenie licznymi przywilejami i odpustami nadał mu charakter powszechny rozciągając jego działalność na cały kościół. W 1981r. idea ruchu dociera do Polski.

Nasza główna filia znajduję się w Górce Klasztornej, której dyrektorem jest ks. Antoni Żebrowski ze Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny.W Polsce a także w innych krajach wspólnoty liczą prawie pół miliona członków.

Dnia 30 maja 1987r. ks. Kardynał Prymas Polski specjalnym dekretem zatwierdził polską filię apostolstwa której opiekunami są Misjonarze Świętej Rodziny w Górce Klasztornej.

Stowarzyszenie wydaje biuletyn "Nadzieja i Życie'', w którym czytelnicy dzielą się doświadczeniem uzyskanych łask dla swoich bliskich, a także przemiany ich serc zwłaszcza w ostatnich godzinach życia. Liczne świadectwa i listy potwierdzają jak wielu odchodziło z tego świata pojednanych z Bogiem pełnych nadziei.

Patroni Stowarzyszenia
Matka Boża Bolesna, św. Józef, św. Michał Archanioł, św. Tereska od Dzieciątka Jezus.

Zobowiązania
Wystarczy wyrazić zgodę na wpisanie do księgi i tym samym powierzyć ostatnią chwilę swojego życia opiece Maryi Matki Bolesnej. Na potwierdzenie otrzymuje się świadectwo - książeczkę. Nie ma żadnych zobowiązań odnośnie ćwiczeń, modlitw czy opłat. Zachęca się do codziennego rachunku sumienia, a także udziału w dniach skupienia i rekolekcjach organizowanych w wielu regionach Polski.

Grupy Apostolstwa żywią szczególne nabożeństwo do Matki Bożej Bolesnej i św. Józefa, przez to mają udział w zasługach płynących ze wspólnych modlitw wszystkich członków, uczestniczą w przywilejach i łaskach będących owocami odprawianych każdego dnia mszach św. w ich intencjach, a także w intencji zmarłych członków Apostolstwa. Stowarzyszenie propaguje odmawianie Różańca do Siedmiu Boleści Matki Bożej.

Charakter i cele Stowarzyszenia
Apostolstwo Dobrej Śmierci jest zrzeszeniem modlitewnym, które ma przygotować do godnego chrześcijańskiego umierania. Członkowie poprzez swoje modlitwy i ofiary pragną wyjednywać dla wiernych katolików - wytrwanie w łasce uświęcającej dla obojętnych religijnie i dla grzeszników - łaskę nawrócenia dla wszystkich - dobre i święte umieranie.
Aby osiągnąć ten cel często kierują swe myśli ku wieczności i starają się wystrzegać grzechu, aby być gotowym w każdej chwili na śmierć.

Kto może być członkiem Stowarzyszenia
Już dzieci po Pierwszej Komunii św., również w różnym wieku i różnym stanie, osoby świeckie i duchowe, osoby wierzące poszukujące Boga i sensu życia, także osoby żyjące w związkach niesakramentalnych. Każdy sam musi zdecydować o swoim wstąpieniu i powierzeniu godziny śmierci Matce Bożej i św. Józefowi.

Hasłem Stowarzyszenia są słowa jakże wymowne: "Dobrze żyć - to wiele, dobrze umrzeć - to wszystko", te słowa przynaglają nas do wytrwałej i wiernej modlitwy za nas, ale także za wszystkich ludzi na świecie, by każdy był zbawiony. Mottem życia wszystkich członków są również słowa Czuwajcie... Módlcie się... Bądźcie gotowi.. pobudzają nas do refleksji nad życiem i jego przemijaniem.

Życie jest tak krótkie i kruche przejawia się to często w chorobie, cierpieniu i śmierci. Jakże potrzeba nam na co dzień wiary, mądrości Bożej i pokory, by właściwie pielgrzymować po doczesności, aby często kierować wzrok w stronę prawdziwego domu, do którego wszyscy zmierzamy. Nieustannie modlimy się o to wszystko we wspólnocie Apostolstwa.

Zapraszamy wszystkich , których serca są spragnione by się modlić w tak ważnych sprawach za cały świat. Drzwi wspólnoty są otwarte dla każdego. Na koniec niech te słowa papieża Jana Pawła II pobudzają wszystkich do refleksji nad swoim życiem: Czas ucieka wieczność czeka.

Nasza grupa przy tutejszej parafii liczy około 40 osób w różnym wieku. Spotkania modlitewne odbywają się raz w miesiącu, uczestniczymy także we mszach św. w intencjach naszej wspólnoty.


Newletter

Liturgia dnia

Kamera online

Msze święte

W niedziele i uroczystości:
7.30; 9.30; 11.30;
16.30 (19.00 od VI do VIII)

 

W święta zniesione:
7.00; 9.00; 17.00

 

Dni powszednie:
7.00; 17.00

Godziny urzędowania kancelarii:

PONIEDZIAŁEK –      8.00 – 9.00

WTOREK –               15.30 – 16.30

ŚRODA –                  18.00 – 19.00

CZWARTEK –            15.30 – 16.30

PIĄTEK –                  8.00 – 9.00

Mapa