1. Pośredniczymy w przekazywaniu używanych mebli oraz sprzętu RTV i gospodarstwa domowego dla osób ubogich.

 2. Informacje od osób potrzebujących jak i ofiarujących swoją pomoc lub różne rzeczy (np. meble, AGD, itp.) nieodpłatnie, prosimy przekazywać do tel:730 817 754 lub 603 160 320

3. Utrzymujemy stały kontakt z ludźmi będącymi w różnych potrzebach życiowych, odwiedzamy ich w domach.

 4. Przeprowadzamy zbiórki żywności w sklepach w Skoczowie. Zebraną żywości przekazujemy na bieżąco dla osób najbardziej potrzebujących.

5.Prowadzimy skarbonkę „Wdowi grosz”, umieszczona jest przy wejściu w kaplicy.

Zebrane pieniądze w większości przeznaczmy na zakup leków dla najuboższych lub też na inną pomoc w nagłych potrzebach dla najuboższych.

 

Zespół charytatywny przygotowuje paczki świąteczne.