Ministrant  (łac. ministrare– służyć, posługiwać, pomagać) – określa osobę posługującą przy celebracji Mszy świętej oraz przy sprawowaniu pozostałych sakramentów i sakramentaliów (np. błogosławieństwa, pogrzeby, czy nabożeństwa). Służba ministrancka, jest formą powołania, by wykonywać czynności liturgiczne przy ołtarzu Chrystusa.

Ministrantami zostają w naszej parafii chętni do sprawowania tej posługi (zarówno chłopcy oraz dziewczyny), po odpowiednim przygotowaniu liturgicznym. Kandydatem na ministranta można zostać najwcześniej w 3 klasie szkoły podstawowej, aby po rocznym przygotowaniu i przystąpieniu do I Komunii Świętej rozpocząć służbę.

W naszej parafii obecnie jest 28 posługujących ministrantów (12 chłopców i 16 dziewcząt), którzy służą na jednej Mszy św. w ciągu tygodnia oraz w czasie Mszy niedzielnej. Dodatkowo w niedzielę posługują przy ołtarzu ministranci starsi, którzy uczą się w szkołach ponadgimnazjalnych (16 osób).

Pełniąc tę posługę ministrancką dzieci i młodzież starają się odkrywać piękno liturgii i uczą się przeżywać bliskość spotkania z Bogiem. Pomocą w poznawaniu i zgłębianiu liturgii są dla nich cotygodniowe zbiórki (godz. 9:30 w kaplicy)


Chętnych zapraszamy do tej zaszczytnej posługi, aby ją rozpocząć wystarczy zgłosić się do księdza proboszcza lub wikariusza