Życie religijne

2017

2018

2019

Chrzty

19

26

30

w tym: dorośli

-

-

1

           chłopcy

10

16

15

           dziewczynki

9

10

14

          spoza parafii

4

8

8

Bierzmowanie

26

29

52

   w tym chłopcy

11

12

26

              dziewczęta

15

17

26

Eucharystia / Komunia św.

62 502

61 889

59 547

   w tym u chorych

306

350

331

   I Komunia św.

55

52

6

          w tym chłopcy

25

25

3

                     dziewczynki

30

27

3

Sakrament małżeństwa

10

10

6

    w tym małżeństwa mieszane

2

1

-

    Zapowiedzi

12

10

13

Sakrament chorych

48

68

93

Pogrzeby

31

31

34

  w tym  mężczyźni

17

15

18

              kobiety

13

13

14

              dzieci

1

3

2

              spoza parafii

2

3

1

Dominicantes*

1231

1156

998

Comunicantes*

585

561

484

 

 

1. CHRZTY

Życie religijne 2014 2015 2016
CHRZTY 39 33 33
Chłopcy 18 18 24
Dziewczynki 21 15 6
Z małżeństw sakramentalnych 27 23 18
Z małżeństw cywilnych 6 4 6
Dzieci nieślubne 6 6 6
Spoza parafii 7 4 10

 

2. BIERZMOWANIE

Życie religijne 2014 2015 2016
BIERZMOWANIE 23 16 24
Chłopcy 10 5 6
Dziewczynki 13 11 18

 

3. EUCHARYSTIA/KOMUNIA ŚW.

Życie religijne 2014 2015 2016
EUCHARYSTIA/ KOMUNIA ŚW 54 000 66 678 65 000
U chorych 214 226 348
I Komunia św. 40 35 0
Chłopcy 22 17 0
Dziewczynki 18 18 0

 

4. SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Życie religijne 2014 2015 2016
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA 14 11 9
Małżeństwa mieszane 4 0 0
Zapowiedzi 20 17 16

 

5. SAKRAMENT CHORYCH

Życie religijne 2014 2015 2016
SAKRAMENT CHORYCH 1 265 120

 

6. POGRZEBY

Życie religijne 2014 2015 2016
POGRZEBY 22 16 19
Mężczyźni 15 11 10
Kobiety 7 5 7
Dzieci 0 0 2
Spoza parafii 2 2 1

 

7. DOMINICANTES (liczenie wiernych na wybranej niedzielnej Eucharystii), COMUNICANTES (liczenie wiernych przystępujących do Komunii na wybranej niedzielnej Eucharystii)

Życie religijne 2014 2015 2016
DOMINICANTES 1476 1229 1098
COMUNICANTES 637 548 523