Uroczystość odpustu parafialnego ku czci Matki Bożej Różańcowej

8 października 2017 r.

1.    Stajemy dziś przed ołtarzem Pańskim radując się Jego Matką, Królową Różańca i naszą Opiekunką - darem dla naszej parafii. Obchodzimy odpust parafialny, swoiste imieniny naszego kościoła – dziękujemy za dotychczasową budowę naszego Kościoła lokalnego, za osoby, duszpasterzy, rodziny i wspólnoty współtworzące jej duchowe życie i prosimy o orędownictwo Patronki.
Witamy w naszej wspólnocie o. misjonarza Aarona Kubasa, dziękujemy za podjętą przez niego posługę głoszenia Bożego Słowa w naszą uroczystość parafialną i prosimy dla niego o moc Ducha Św.

2.    Dziś na g. 16 zapraszamy całe rodziny do udziału w nabożeństwie różańcowym. Niech liczny i żywy udział w tym nabożeństwie będzie naszym potwierdzeniem miłości i zawierzenia swych losów przez ręce Matki i Królowej naszej. W tygodniu nabożeństwa o g. 17, po nabożeństwie (także dzieci i młodzież) zapraszamy do udziału we Mszy św.

3.    Spotkania formacyjne: W poniedziałek nie będzie Mszy św. o g. 7, natomiast na nabożeństwo i Mszę św. o g. 8 zapraszamy chorych i seniorów naszej parafii, po Mszy św. zapraszamy do Do-mu spotkań na agapę. We wtorek o g. 19 zapraszamy wraz ze wspólnotą św. Bogurodzicy na spotkanie modlitewno-formacyjne, w piątek spotkanie młodzieżowej wspólnoty „Effatha”.

4.    W piątek zapraszamy na ostatnie w naszej parafii - w tym roku 100 rocznicy objawień – czuwanie fatimskie, które chcemy przeżyć szczególnie uroczyście: początek o g. 17 – Godzina Miłosierdzia, o g. 18 zapraszamy na inscenizację nt. objawień w Fatimie w wykonaniu dzieci naszej parafii, o g. 18,30 Msza św. i procesja różańcowa (proszę zabrać świece) ulicami osiedla z relikwiami św. Dzieci Fatimskich, zakończenie ok. g. 21 w kościele – modlitwa zawierzenia parafii i Skoczowa Matce Bożej, Apel Jasnogórski, uczczenie relikwii św. Franciszka i Hiacynty.

5.    W sobotę o g. 8 spod Tesco wyjeżdżamy na pielgrzymkę autokarową do sanktuariów maryjnych naszej diecezji.
6.    W zakrystii do środy zapisy na wyjazd do kina w przyszłą niedzielę na film o św. Maksymilianie „Dwie korony”.

7.    Bóg zapłać za sprzątanie kościoła członkom wspólnot działających przy parafii. W tym tygodniu prosimy o sprzątanie mieszkańców ul. Górny Bór 3.

Bóg zapłać za ofiary na potrzeby parafii, dziś po Mszy św. w obchodzonym w całej Polsce Dniu Papieskim ofiarą do puszek można wesprzeć fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” na pomoc w edukacji zdolnym dzieciom z ubogich rodzin.  

8.    Przyszła niedziela 15 października obchodzona będzie w Polsce jako Dzień Dziecka Utraconego. Pamiętajmy w tym dniu o zmarłych dzieciach, ale również o rodzicach, którzy doświadczyli straty swojego potomstwa, chciejmy okazać duchową, modlitewną bliskość w przeżywaniu ogromnej tragedii jaką przeżywają, m.in. przez ofiarowania różańca ich intencji.
9.    W przyszłą niedzielę w naszym kościele liturgia chrzcielna o g. 11,30. Nauka przed chrztem w sobotę po wieczornej Mszy św. W niedzielę także będzie można złożyć przy wyjściu z kościoła podpis pod projektem ustawy chroniącej prawo do życia dzieci nienarodzonych. Potrzebny będzie nr pesel.

10.    W przyszłą niedzielę kolektę na potrzeby inwestycyjne (remont kaplicy i przebudowę na Dom Spotkań) zbiorą członkowie rad parafialnych.