PRZYPOMINAMY z racji jutrzejszego czuwania fatimskiego niedzielna Msza wieczorna przesunięta jest na g.20