OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

II Niedziela zwykła
dnia 14 stycznia 2018 r.

 

 

 1. Spotkania formacyjne w tym tygodniu: we wtorek o g. 19 – wspólnota św. Bogurodzicy, w piątek – młodzieżowa wspólnota Effatha, w sobotę o g. 10,30 – schola dziecięca i dzieci przy oratorium.
 2. Trwają duszpasterskie odwiedziny rodzin. Zachęcamy do udziału we Mszy św. przedstawicieli rodzin, które w danym dniu przyjmują „kolędę”. W zakrystii osoby, które nie mogły uczestniczyć w kolędzie w wyznaczonym dla nich dniu mogą zapisać się na kolędę dodatkową 21 stycznia.

 3. W czwartek rozpoczyna się w Kościele Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Pamiętamy o tej intencji podczas codziennej Eucharystii i w osobistych modlitwach. W przyszłą niedzielę o g. 18 w ramach Tygodnia zapraszamy do licznego udziału w ekumenicznym koncercie kolędowym połączonym z modlitwą o jedność. Wystąpią: laureaci konkursu kolęd organizowanego przez MDK oraz kapela „Malinorze” z Brennej i „Grupa dla Pana” z parafii ewangelicko-augsburskiej z Dzięgielowa.

 4. W przyszłą niedzielę o g. 11,30 – liturgia chrzcielna. Nauka przed chrztem w piątek po wieczornej Mszy św.

 1. Dzieci zapraszamy do zapisów na kolejny Tydzień z Panem Bogiem, który odbędzie się w szkole pod opieką ks. Przemka i wolontariuszy w pierwszym tygodniu ferii – od 29 stycznia do 2 lutego. Formularze zgłoszeń są do odebrania w sekretariacie szkoły. Składką do puszek w niedzielę 28 stycznia będzie można wesprzeć materialnie to dzieło.
 2. Dziękujemy za ofiary na cele charytatywne (jałmużna postna). W przyszłą niedzielę kolekta na inwestycyjne potrzeby parafii – remont i przebudowę kaplicy na Dom Spotkań. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła i ofiarę  na kwiaty mieszkańcom ul. Morcinka 5/36-75. W tym tygodniu prosimy o sprzątanie mieszkańców ul. Morcinka 7/1-37.

Ogłoszenia duszpasterskie

Niedziela Chrztu Pańskiego

dnia 7 stycznia 2018 r.

 1. Przy wyjściu z kościoła – prasa katolicka, a także parafialne kalendarze ścienne na jubileuszowy rok 2018. W zakrystii można zapisywać dzieci – uczestników rorat na wycieczkę 27 stycznia.

 

 1. Spotkania formacyjne w tym tygodniu: we wtorek o g. 19 – wspólnota św. Bogurodzicy, w sobotę o g. 10,30 – schola dziecięca i dzieci przy oratorium.

 

 1. Trwają duszpasterskie odwiedziny rodzin. W zakrystii osoby, które nie mogły uczestniczyć w kolędzie w wyznaczonym dla nich dniu mogą zapisać się na kolędę dodatkową 21 stycznia.

 

 1. W gablotce informacje o zapisach na bale karnawałowe organizowane przez Domowy Kościół i przez wspólnotę Zacheusz.

 

 1. Dziękujemy za ofiary na Seminarium Duchowne. W przyszłą niedzielę składka przeznaczona jest na cele charytatywne (jałmużna postna). Bóg zapłać za sprzątanie kościoła i ofiarę  na kwiaty mieszkańcom ul. Morcinka 5/1-35. W tym tygodniu prosimy o sprzątanie mieszkańców ul. Morcinka 5/36-75.

 

 1. 14 stycznia przypada w Kościele Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Odpowiadając na wieloletni apel Kościoła oraz słowa Papieża Franciszka i Księdza Prymasa Wojciecha Polaka podejmiemy modlitwę za migrantów i uchodźców. W sposób szczególny będzie to modlitwa za mieszkających w Polsce Ukraińców. W związku z tym odprawiona zostanie Eucharystia za migrantów i uchodźców oraz modlitwa za kraje doświadczające wojny. Spotkanie przygotowuje Szkoła Ewangelizacji Cyryl i Metody. Odbędzie się ona w kościele pw. św. Pawła w Bielsku-Białej w niedzielę, 14 stycznia 2018, o godz. 14:00.

Ogłoszenia duszpasterskie
Niedziela św. Rodziny
31 grudnia 2017 r.

 

1.    W zakrystii można zapisywać dzieci – uczestników rorat na wycieczkę 27 stycznia.
2.    Dziś w ostatni dzień roku kalendarzowego i święto św. Rodziny po każdej Mszy św. będziemy błogosławić rodziny. Do licznego udziału zapraszam szczególnie na nabożeństwo dziękczynno-przebłagalne na zakończenie Starego Roku o g. 16 oraz na Mszę św. za parafian ze sprawozda-niem duszpasterskim o g. 16,30, a o g. 18 rozpocznie się w naszym kościele koncert uwielbieniowy prowadzony przez zespół muzyczny „White Deer”. Zapraszamy!
3.    W poniedziałek Nowy Rok, Światowy Dzień Pokoju i uroczystość św. Bożej Rodzicielki, której oddajemy w opiekę i wstawiennictwo kolejne dni Nowego Roku. Msze św. w tym dniu w po-rządku niedzielnym. Na g. 16 zapraszamy do udziału w nieszporach kolędowych.
4.    We wtorek zapraszamy wraz ze wspólnotą św. Bogurodzicy na comiesięczną Mszę św. z modlitwą o uzdrowienie. Zawiązanie wspólnoty i błogosławienie soli, wody i oleju o g. 19, Msza św. o g. 19,30, po Mszy św. – adoracja i modlitwy wstawiennicze.
5.     W sobotę – uroczystość Objawienia Pańskiego (święto Trzech Króli), jedno z największych świąt w roku kościelnym ogłaszające całemu światu Epifanię – przyjście Zbawiciela, jest to także Dzień Modlitwy i Pomocy Misjom (w tym dniu kolekta na cele misyjne). Msze św. w porządku niedzielnym, podczas Mszy św. o g. 9,30 będzie zakończenie w naszej parafii akcji „Kolędnicy misyjni” pomagającej dzieciom w Syrii. Zapraszamy do licznego udziału w Orszaku Trzech Króli, który spod naszego kościoła wyruszy na Rynek o g. 13,45. W katedrze bielskiej o g. 17 uroczysta Msza św. w intencji diecezji i ks. bp Romana Pindla w 4 rocznicę jego ingresu.
6.    Od środy wznawiamy duszpasterskie odwiedziny rodzin. Podczas Mszy św. modlimy się za rodziny w tym dniu odwiedzane. Zachęcamy w miarę możliwości do udziału w tej modlitwie przynajmniej przedstawicieli rodzin.
7.    W tym tygodniu przypada I czwartek i I piątek miesiąca. Spowiedź św. dla dzieci – w czwartek od g. 16, dla młodzieży w piątek o g. 17,45, dla dorosłych codziennie przed Mszą św. Msze szkolne: dla dzieci w czwartek o g. 17 – po tej Mszy spotkanie dla rodziców z dziećmi przygotowującymi się do I Komunii św., dla młodzieży w piątek o g. 18,30 – po tej Mszy św. – spotkanie dla kandydatów do Bierzmowania. Zapraszamy do udziału w nabożeństwie pierwszopiątkowym i adoracji Najświętszego Sakramentu. Msza św. wynagradzająca za grzechy będzie w święto Trzech Króli o g. 9,30.
8.    Przyszła niedziela to Niedziela Chrztu Pańskiego kończąca liturgiczny okres Bożego Narodzenia.
9.    Dziękujemy za ofiary z Pasterki na Fundusz Obrony Życia, za dziś składane ofiary na potrzeby parafii. W przyszłą niedzielę składka przeznaczona jest na Seminarium Duchowne.
10.    Bóg zapłać za sprzątanie kościoła i ofiarę   na kwiaty mieszkańcom ul. Morcinka 3. W tym tygodniu prosimy o sprzątanie mieszkańców ul. Morcinka 5.

Ogłoszenia duszpasterskie

XXXI Niedziela zwykła, dnia 5 listopada 2017 r.

 1. Zapraszamy do modlitwy różańcowej za zmarłych zalecanych do środy o g. 17 przed wieczorną Mszą św. Zachęcamy też, by w tych dniach do 8 listopada okazywać miłość do swych bliskich zmarłych, zyskując za nich odpust zupełny (warunki: Spowiedź, Komunia św., modlitwy – Wierzę, Ojcze nasz, dowolna modlitwa w intencjach Ojca św., nawiedzenie kościoła lub cmentarza i modlitwa za zmarłych, wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu).

 2. We wtorek zapraszamy na comiesięczną Mszę św. z modlitwą o uzdrowienie. Zawiązanie wspólnoty i błogosławienie wody, oleju i soli o g. 19, o g. 19,30 – Msza św., adoracja i modlitwy wstawiennicze.

 1. Spotkania formacyjne: w czwartek – Msza szkolna dla dzieci SP, a po Mszy św. spotkanie dla rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii św.; w piątek o g. 18 – spotkanie młodzieżowej wspólnoty Effatha.

 4. W sobotę przypada 11 dzień listopada – Narodowe Święto Niepodległości; w tym dniu zapraszamy do modlitwy za naszą Ojczyznę; w naszym kościele Msza św. w tej intencji o g. 8 (nie będzie w tym dniu Mszy św. o g. 7); obchody miejskie tego święta rozpoczną się o g. 10 nabożeństwem ekumenicznym w kościele ewangelickim.

 1. W przyszłą niedzielę modlimy się za Kościół prześladowany na Bliskim Wschodzie, szczególnie w Syrii.
 2. Parafialny Zespół Caritas przeprowadzi w przyszłą niedzielę po Mszach św. zbiórkę na przygotowanie paczek świątecznych dla potrzebujących. Polecamy tę akcję Waszej ofiarności.
 3. Apel: „Prezydium Konferencji Episkopatu Polski przypomina nauczanie Kościoła dotyczące świętowania niedzieli jako dnia wypoczynku, czasu budowania więzi rodzinnych oraz umacniania relacji społecznych. Módlmy się by podjęte w tej sprawie rozstrzygnięcia naszego Parlamentu dawały każdemu możliwość oddawania w niedziele czci Bogu oraz stwarzały warunki pełnego odpoczynku duchowego i fizycznego. Dla wielu rodzin niedziela jest jedynym dniem tygodnia, który w całości można spędzić razem zbliżając się do siebie i umacniając relację z Bogiem. Nie wolno nam utracić tej szansy - ks. Marek Studenski, wikariusz generalny
 4. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła i ofiarę na kwiaty mieszkańcom ul. G. Bór 5/1-37, w tym tygodniu (w piątek – prosimy o ustalenie godziny) prosimy o sprzątanie mieszkańców ul. G. Bór 5/38-75.
  Ekipa boliwijskich misjonarek składa serdeczne podziękowanie za dary zebrane w naszej parafii w ub. niedzielę na wsparcie misji w San Ramon (4555 zł, 12,50 euro i 2 worki różańców).   

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

XXX Niedziela zwykła
dnia 29 października 2017 r.

Dziś na zakończenie Tygodnia Misyjnego swym świadectwem dzielą się z nami świeckie misjonarki wyjeżdżające na misje do Boliwii. Chcemy wspierać ich dzieło wiary modlitwą i ofiarą...

 1. Dziś na g. 15,45 zapraszamy do udziału w nabożeństwie różańcowym. połączonym z inscenizacją dzieci o objawieniach fatimskich. Zapraszam do licznego udziału w ostatnich nabożeństwach różańcowych w poniedziałek i wtorek, a od czwartku przed wieczorną Mszą św. będziemy odmawiać różaniec za zmarłych zalecanych.
 2. Spotkania formacyjne: w piątek Mszy św. młodzieżowej spotkanie formacyjne kandydatów do Bierzmowania z III kl. gimnazjum, w sobotę o g. 10,30 – dzieci ze scholi i oratorium. W przyszłą niedzielę o g. 18 – spotkanie Duszpasterskiej Rady Parafialnej.
 3. W tym tygodniu obchodzimy
  - w środę – uroczystość Wszystkich Świętych, jedno z największych świąt (jest to tzw. święto nakazane) w roku kościelnym, w którym wspominamy, czcimy i prosimy o wstawiennictwo naszych świętych patronów oraz wzbudzamy pragnienie ich naśladowania w drodze do zjednoczenia z Bogiem w wiecznej szczęśliwości. Msze św., w tym dniu w porządku niedzielnym, a po południu o g. 15 zapraszamy na nabożeństwo za zmarłych i procesję na cmentarz (można zabrać do pobłogosławienia znicze, które zaniesiemy na groby naszych bliskich);

- w czwartek – Dzień Zaduszny, wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, zapraszamy w tym do udziału we Mszy św. o g. 7, 9 i 17 (na Mszę wieczorną szczególnie zapraszamy krewnych osób zmarłych w ostatnim roku); zachęcamy do codziennej w dniach do 8 listopada modlitwy za zmarłych, ofiarowania w ich intencji Różańca, Komunii św., odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami i nawiedzając cmentarz
- w tym tygodniu przypadają też I czwartek, piątek i sobota miesiąca; zapraszamy do skorzystania z sakramentów świętych; już przed uroczystością Wszystkich Świętych w poniedziałek i wtorek będzie Spowiedź św. od g. 16, dzieci zapraszamy w czwartek o g. 16, młodzież w piątek od g. 16,30; Młodzież zapraszamy na Mszę św. w piątek o g. 18,30, natomiast dzieci na Mszę szkolną zapraszamy w następny czwartek 9 XI, i po tej Mszy św. będzie też spotkanie na rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii św.; odwiedziny chorych z posługą sakramentalną będą w sobotę od g. 8 – proszę zgłosić chorych w zakrystii

 1. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła i ofiarę na kwiaty mieszkańcom ul. G. Bór 4/38-75, w tym tygodniu prosimy o sprzątanie mieszkańców ul. G. Bór 5/1-37. Bóg zapłać za ofiary (1618 zł) ub. niedzieli zebrane podczas kiermaszu misyjnego jako pomoc dla s. Kasi w Boliwii.
 2. Zaproszenia – w sobotę „męskie oblężenie Jasnej Góry”, spotkanie mężczyzn u stóp NMP Królowej Polski (szczegóły na plakacie); w przyszłą niedzielę w Oświęcimiu Brzezince Droga Krzyżowa w intencji ofiar obozów i gułagów, początek o g. 14 przy Bramie Śmierci.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

XXIX Niedziela zwykła

dnia 22 października 2017 r.

Dziś Niedziela Misyjna i początek Tygodnia Misyjnego - modlitwą i ofiarą wspomagamy misjonarzy i dzieło misyjne na całym świecie.

 1. Zachęcamy do nabycia prasy katolickiej. W zakrystii jeszcze dziś można składać podpisy pod projektem ustawy chroniącej życie nienarodzonych dzieci.
 2. Dziś na g. 16 zapraszamy do udziału w nabożeństwie różańcowym. W tygodniu nabożeństwa o g. 17. Natomiast w przyszłą niedzielę ostatnią niedzielę miesiąca różańcowego zapraszamy na g. 15,45 – modlitwa różańcowa będzie połączona z inscenizacją dzieci o objawieniach fatimskich.
 3. Spotkania formacyjne: We wtorek o g. 19 na Mszę św. i agapę zaprasza wspólnota św. Bogurodzicy, w czwartek na nabożeństwo różańcowe i Mszę św. szczególnie zapraszamy parafialną wspólnotę Apostolstwa Dobrej Śmierci, w piątek na spotkanie po wieczornej Mszy św. zaprasza wspólnota młodzieżowa Effatha, w sobotę po rannej Mszy św. – pierwsze spotkanie Apostolatu Maryjnego, o g. 9,30 – liturgiczna służba ołtarza, o g. 10,30 – dzieci ze scholi i oratorium.

 4. W tym tygodniu obchodzimy: w poniedziałek wspomnienie św. Józefa Bilczewskiego, w sobotę św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.

 5. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła i ofiarę na kwiaty mieszkańcom ul. G. Bór 4/ 1-37, w tym tygodniu prosimy o sprzątanie mieszkańców ul. G. Bór 4/38-75. Bóg zapłać za ofiary ub. niedzieli na inwestycyjne potrzeby parafii – przebudowę kaplicy na dom spotkań.

6. Dziś po Mszy św. dzieci z p. katechetką będą przeprowadzać kiermasz, z którego dochód będzie przeznaczony na pomoc misjonarce w Boliwii s. Katarzynie. W przyszłą niedzielę 29 października świadectwem swej misyjnej posługi podzielą się z nami misjonarki świeckie również pracujące w Boliwii. Do 30 października przy parkingu kościelnym jest przeprowadzona zbiórka makulatury jako pomoc dla misji. Zachęcamy do podjęcia tej formy pomocy.

Uroczystość odpustu parafialnego ku czci Matki Bożej Różańcowej

8 października 2017 r.

1.    Stajemy dziś przed ołtarzem Pańskim radując się Jego Matką, Królową Różańca i naszą Opiekunką - darem dla naszej parafii. Obchodzimy odpust parafialny, swoiste imieniny naszego kościoła – dziękujemy za dotychczasową budowę naszego Kościoła lokalnego, za osoby, duszpasterzy, rodziny i wspólnoty współtworzące jej duchowe życie i prosimy o orędownictwo Patronki.
Witamy w naszej wspólnocie o. misjonarza Aarona Kubasa, dziękujemy za podjętą przez niego posługę głoszenia Bożego Słowa w naszą uroczystość parafialną i prosimy dla niego o moc Ducha Św.

2.    Dziś na g. 16 zapraszamy całe rodziny do udziału w nabożeństwie różańcowym. Niech liczny i żywy udział w tym nabożeństwie będzie naszym potwierdzeniem miłości i zawierzenia swych losów przez ręce Matki i Królowej naszej. W tygodniu nabożeństwa o g. 17, po nabożeństwie (także dzieci i młodzież) zapraszamy do udziału we Mszy św.

3.    Spotkania formacyjne: W poniedziałek nie będzie Mszy św. o g. 7, natomiast na nabożeństwo i Mszę św. o g. 8 zapraszamy chorych i seniorów naszej parafii, po Mszy św. zapraszamy do Do-mu spotkań na agapę. We wtorek o g. 19 zapraszamy wraz ze wspólnotą św. Bogurodzicy na spotkanie modlitewno-formacyjne, w piątek spotkanie młodzieżowej wspólnoty „Effatha”.

4.    W piątek zapraszamy na ostatnie w naszej parafii - w tym roku 100 rocznicy objawień – czuwanie fatimskie, które chcemy przeżyć szczególnie uroczyście: początek o g. 17 – Godzina Miłosierdzia, o g. 18 zapraszamy na inscenizację nt. objawień w Fatimie w wykonaniu dzieci naszej parafii, o g. 18,30 Msza św. i procesja różańcowa (proszę zabrać świece) ulicami osiedla z relikwiami św. Dzieci Fatimskich, zakończenie ok. g. 21 w kościele – modlitwa zawierzenia parafii i Skoczowa Matce Bożej, Apel Jasnogórski, uczczenie relikwii św. Franciszka i Hiacynty.

5.    W sobotę o g. 8 spod Tesco wyjeżdżamy na pielgrzymkę autokarową do sanktuariów maryjnych naszej diecezji.
6.    W zakrystii do środy zapisy na wyjazd do kina w przyszłą niedzielę na film o św. Maksymilianie „Dwie korony”.

7.    Bóg zapłać za sprzątanie kościoła członkom wspólnot działających przy parafii. W tym tygodniu prosimy o sprzątanie mieszkańców ul. Górny Bór 3.

Bóg zapłać za ofiary na potrzeby parafii, dziś po Mszy św. w obchodzonym w całej Polsce Dniu Papieskim ofiarą do puszek można wesprzeć fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” na pomoc w edukacji zdolnym dzieciom z ubogich rodzin.  

8.    Przyszła niedziela 15 października obchodzona będzie w Polsce jako Dzień Dziecka Utraconego. Pamiętajmy w tym dniu o zmarłych dzieciach, ale również o rodzicach, którzy doświadczyli straty swojego potomstwa, chciejmy okazać duchową, modlitewną bliskość w przeżywaniu ogromnej tragedii jaką przeżywają, m.in. przez ofiarowania różańca ich intencji.
9.    W przyszłą niedzielę w naszym kościele liturgia chrzcielna o g. 11,30. Nauka przed chrztem w sobotę po wieczornej Mszy św. W niedzielę także będzie można złożyć przy wyjściu z kościoła podpis pod projektem ustawy chroniącej prawo do życia dzieci nienarodzonych. Potrzebny będzie nr pesel.

10.    W przyszłą niedzielę kolektę na potrzeby inwestycyjne (remont kaplicy i przebudowę na Dom Spotkań) zbiorą członkowie rad parafialnych.

 

 

Ogłoszenia duszpasterskie

XXVI Niedziela zwykła, dnia 1 października 2017 r.

 

1.    Zachęcamy do nabycia prasy katolickiej (GN, MGN, Niedziela, biuletyn...)
2.    Dziś na g. 16 zapraszamy całe rodziny do udziału w pierwszym nabożeństwie różańcowym. W tygodniu nabożeństwa o g. 17, po nabożeństwie zapraszamy do udziału we Mszy św., a do pro-wadzenia rozważań prosimy: w poniedziałek służbę liturgiczną, we wtorek – wspólnotę św. Bogurodzicy i ADŚ, w środę i czwartek – dzieci, w piątek – młodzież, w sobotę – róże różańcowe.
3.    We wtorek o g. 19 zapraszamy na comiesięczną Mszę św. z modlitwą o uzdrowienie.
4.    Spotkania formacyjne: - dzieci zapraszamy na Mszę św. szkolną w czwartek po nabożeństwie różańcowym, podczas Mszy św. będziemy poświęcać różańce dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św. (z III i II kl.), po Mszy św. będzie spotkanie dla rodziców dzieci kl. III.
- młodzież zapraszamy na Mszę św. w piątek po wieczornym nabożeństwie różańcowym, a po Mszy św. rozpocznie się spotkanie formacyjne dla kandydatów do Bierzmowania oraz dla ich rodziców;
5.    W poniedziałek obchodzić będziemy święto Aniołów Stróżów, w środę – wspomnienie św. Franciszka z Asyżu, w czwartek – św. Faustyny Kowalskiej. W tym tygodniu przed naszym odpustem parafialnym przypadają też I czwartek, piątek i sobota miesiąca. Tym goręcej zachęcamy do Spowiedzi św.: dzieci w czwartek od g. 16, młodzież w piątek od g. 16,30, dorośli codziennie pół godziny przed nabożeństwem. Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną rozpoczną się w sobotę o g. 8,30. Proszę chorych zgłosić w zakrystii.
6.    W sobotę, 7 października w naszej parafii obchodzimy uroczystość Matki Bożej Różańcowej, patronki parafii. Po rannej Eucharystii rozpocznie się całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu w ramach wieczystej adoracji w naszej diecezji. W związku z tym nie będzie wyjątkowo adoracji w I piątek. Zapraszamy na adorację w sobotę wg proponowanego planu oraz na kończącą adorację modlitwę różańcową o g. 17, procesję teoforyczną wokół kościoła i Mszę św., którą rozpoczniemy obchody odpustu parafialnego.
7.    Również w sobotę osoby, które mają taką możliwość zachęcamy do włączenia się w modlitwę za Ojczyznę i świat w akcji „Różaniec do granic”. Szczegóły na plakatach i ulotkach.
8.    Zachęcamy do szczególnie licznego udziału w sumie odpustowej w przyszłą niedzielę o g. 11,30, do udziału w procesji, do zyskiwania odpustu za zmarłych. Uroczystej sumie odpustowej będzie przewodniczył oraz Słowo Boże podczas każdej Mszy św. będzie głosił o. Aaron Kubas z Koszarawy. Natomiast podczas Mszy św. o g. 9,30 będziemy szczególnie modlić się za kandydatów do Bierzmowania.
9.    W zakrystii zapisy na jednodniową pielgrzymkę autokarową do sanktuariów maryjnych naszej diecezji (m.in. Przyłęków i Rajcza) w sobotę 14 października.
10.    Bóg zapłać za sprzątanie kościoła oraz za ofiary na kwiaty mieszkańcom ul. Morcinka 36. W tym tygodniu (w piątek ok. g. 19,30) prosimy o sprzątanie  członków wspólnot działających przy parafii. Bóg zapłać za ofiary na Seminarium Duchowne, dziś do puszek zbiórkę na pomoc charytatywną przeprowadzą honorowi krwiodawcy z klubów HDK PCK w Skoczowie.  
11.    Dziękujemy ks. Jerzemu Basajowi krajowemu dyrektorowi Apostolatu Maryjnego za posługę Słowa w naszej parafii. Przy wyjściu w z kościoła można zaopatrzyć się w cudowne medaliki MP oraz materiały formacyjne. Zainteresowanych włączeniem się w Apostolat zapraszamy na spotkanie w 4 sobotę miesiąca po rannej Mszy św.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXII Niedziela zwykła
DNIA 3 WRZEŚNIA 2017 R.

 

1.    Od dziś Msza popołudniowa w niedzielę będzie o g. 16,30. Dziś przed popołudniową Mszą św. o g. 16 zapraszamy do udziału w nabożeństwie ku czci Bożego Serca.

2. Dziś także w Cieszynie coroczna pielgrzymka ku czci św. Melchiora Grodzieckiego.

3.    W poniedziałek o g. 7,30 Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego i katechetycznego. Zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły – SP i gimnazjum, nauczycieli, wychowawców, rodziców o modlitwy o potrzebne dary Ducha Św.

4.    We wtorek zapraszamy na comiesięczną Mszę św. z modlitwą o uzdrowienie o g. 19. Po Mszy św. adoracja i modlitwy wstawiennicze.

5.    Liturgiczne obchody tygodnia: 

- w czwartek wspomnienie św. Melchiora – jest to I czwartek miesiąca i modlimy się za pracujących na niwie Pańskiej oraz o nowe powołania do służby Bożej. O g. 17 zapraszamy na Mszę szkolną dzieci Szkoły Podstawowej. Uczniów klas I prosimy o przyniesienie tornistrów do błogosławienia. Po Mszy św. spotkanie dzieci ze scholi i oratorium w salce. Spotkanie uczniów klas III z rodzicami będzie w następny czwartek 14 września po Mszy św. z poświęceniem krzyżyków.

- w piątek – święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. W tym dniu w naszym kościele i w całej Ojczyźnie po każdej Mszy św. ponowimy akt zawierzenia parafii Niepokalanemu Sercu Maryi. To jeden z najważniejszych punktów tegorocznych obchodów 100. rocznicy objawień fatimskich. Jest to nawiązanie do wydarzenia z 8 IX 1946 r., kiedy to na Jasnej Górze, biskupi pod przewodnictwem Prymasa Polski kard. Augusta Hlonda poświęcili naszą Ojczyznę Niepokalanemu Sercu Maryi. Serdecznie zapraszamy wszystkich parafian do wspólnej modlitwy.

6.    W czwartek o g. 4 rano z parkingu pod Tesco wyruszamy na parafialną pielgrzymkę do sanktuariów w Leżajsku, Kodniu i Sokółce.

7.    W piątek o g. 18,30 za pierwsze spotkanie formacyjne przed Bierzmowaniem zapraszamy uczniów III klas gimnazjum, a także osoby starszych roczników, które jeszcze nie tego sakramentu nie otrzymały, a chcą w tym roku szkolnym go przyjąć. W sobotę na g. 9,30 zapraszamy na spotkanie kandydatów do służby liturgicznej.

8.    W sobotę 16 września w Kalwarii Zebrzydowskiej odbędzie się pielgrzymka rodzin naszej diecezji. Chętnych na wyjazd autokarem prosimy o zgłoszenie się w zakrystii.

9.    W niedzielę 17 września podczas Mszy św. o g. 11,30 będziemy dziękować za tegoroczne żniwa. Serdeczne już dziś na tę parafialną dożynkową uroczystość zapraszamy i prosimy o włączenie się tak jak w ub. latach w godne przystrojenie ołtarza plonami ziemi oraz w zorganizowanie kiermaszu ciast.

10.    Komisariat Policji w Skoczowie zwraca się z apelem do kierowców o stosowanie się do oznakowania drogowego szczególnie na Rynku, ulicach przyległych oraz na osiedlach mieszkaniowych oraz zapowiada podjęcie w najbliższym czasie odpowiednich działań, które będą miały na celu zapobiec utrudnianiu dojazdu służbom ratunkowym.

11.    Bóg zapłać za sprzątanie kościoła oraz za ofiary na kwiaty i Mszę św. mieszkańcom ul. Morcinka 30, 1-35. W tym tygodniu prosimy o sprzątanie  mieszkańców ul. Morcinka 30, 36-70.

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXI Niedziela zwykła
DNIA 27 SIERPNIA 2017 R.

1.    Od jutra godziny Mszy św. wracają do stałego porządku: w tygodniu Msze św. codziennie o g. 7 i 17, od przyszłej niedzieli Msza popołudniowa będzie o g. 16,30.
2.    We wtorek o g. 19 zapraszamy ze wspólnotą św. Bogurodzicy na spotkanie formacyjno-modlitewne, podczas których kontynuujemy cykl tematów o Bożych przykazaniach.
3.    Liturgiczne obchody tygodnia: w poniedziałek – wspomnienie św. Augustyna, we wtorek - Męczeństwa św. Jana Chrzciciela.
4.    W czwartek zapraszamy parafialną wspólnotę Apostolstwa Dobrej Śmierci na nabożeństwo o g. 16,20 i Mszę św. o g. 17.
5.    W tym tygodniu przypadają I piątek i I sobota miesiąca. Oddajemy cześć Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i czcimy Niepokalane Serce Maryi. Zapraszamy do odnowienia życia sakramentalnego, do udziału w nabożeństwach, Mszach św. i całodziennej adoracji w piątek.

6. Spowiedź św. dla dorosłych codziennie przed Mszą św., dla dzieci w piątek od g. 15,30 (dzieci zapraszamy na Mszę pierwszopiątkową o g. 17), Spowiedź św. dla uczniów gimnazjum i młodzieży starszej w piątek od g. 17,30, a Msza św. o g. 18,30. Dla młodzieży szkolnej będzie to już Spowiedź przed rozpoczęciem roku szkolnego. Msza św. dla uczniów naszej szkoły na rozpoczęcie roku szkolnego będzie w poniedziałek 4 września o g. 7,30.
7.    W przyszłą niedzielę odbędzie się coroczna pielgrzymka do Cieszyna ku czci św. Melchiora Grodzieckiego.
8.    Organizatorzy „Szlachetnej Paczki” poszukują wolontariuszy na terenie Skoczowa. Więcej informacji o możliwości zgłoszenia na www.superw.pl
9.    Bóg zapłać za sprzątanie kościoła oraz za ofiary na kwiaty     mieszkańcom ul. Morcinka 28, 41-80. W tym tygodniu prosimy o sprzątanie  mieszkańców ul. Morcinka 30, 1-35. Bóg zapłać za ofiary ub. niedzieli na inwestycyjne potrzeby parafii (szczególnie dalszy etap przebudowy starej kaplicy na Dom Spotkań). W przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby diecezji.

Newletter

Liturgia dnia

Kamera online

Msze święte

W niedziele i uroczystości:
7.30; 9.30; 11.30; 16.30

 

W święta zniesione:
7.00; 9.00; 17.00

 

Dni powszednie:
7.00; 17.00

Godziny urzędowania kancelarii:

PONIEDZIAŁEK –      8.00 – 9.00

WTOREK –               15.30 – 16.30

ŚRODA –                  18.00 – 19.00

CZWARTEK –            15.30 – 16.30

PIĄTEK –                  8.00 – 9.00

Mapa